Kisport Master of Life
Een initiatief van stichting Ki
 
 
zoek een nieuwsitem

zoek een nieuwsitem

 
 
 

Disclaimer

 
 
Uitsluiting aansprakelijkheid

Het MA-CG staat op geen enkele wijze in voor de beschikbaarheid, de toegang en het gebruik van de informatie geboden op de ?MA-CG website?. MA-CG staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie en gegevens.

U als gebruiker aanvaardt dat toegang tot en het gebruik van deze website, alsmede het gebruik van de door de website geboden informatie, volledig op eigen verantwoordelijkheid geschiedt en voor eigen rekening en risico. MA-CG kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het bijhouden, verbeteren, vernieuwen of verwijderen van informatie in deze website.

Voorzover deze website links en toegangen bevat tot andere door derden onderhouden websites, geven wij geen enkele garantie omtrent de inhoud van deze websites. Wij staan voorts niet in voor de kwaliteit van de op deze websites aangeboden dienstverlening en informatie, en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid daaromtrent.

MA-CG garandeert op geen enkele wijze de beveiliging van deze website, en in het bijzonder niet de (on)mogelijkheid van niet geautoriseerde derden die zich toegang verschaffen tot de informatie en gegevens die de gebruiker via de website verkrijgt en/of te manipuleren evenmin als de (on)mogelijkheid gegevens die de gebruiker via de website verschaft te onderscheppen en/of te manipuleren.

MA-CG is niet aansprakelijk en zal door u als gebruiker niet aansprakelijk gehouden worden voor schade, kosten, vergoedingen of misgelopen inkomsten die direct of indirect voortvloeien uit het beschikbaar stellen van de website door u of derden, dan wel voortvloeien uit het via de website bereikbaar zijn van andere websites.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van leveranciers, adviseurs, bestuurders en medewerkers van MA-CG.
 

Deel deze pagina